Make your own free website on Tripod.com
  

Ngày Quân Lực, một trong những ngày thiêng liêng nhất của giới cựu quân nhân. Các nơi trên thế giới tự do, giới cựu quân nhân QLVNCH đều tổ chức vừa vinh danh những anh hùng đã nằm xuống vừa kỷ niệm một quân lực hào hùng có hạng trên thế giới bị chính đồng minh của mình và quân phản bội bức tử. (Những hình ảnh của những anh hùng trong Quân Lực VNCH. Xin bấm tại đây)

Tại Queensland Hội cựu Quân Nhân QLVNCH là một hội củûa giới cựu quân nhân đầu tiên được thành lập  và từ đó tới nay, không khi nào quên ngày Quân Lực. Hội đã tổ chức nghiêm chỉnh và có tính cách công cộng. Thế nhưng, chỉ vài ba lần tổ chức như thế thì Hội Cựu Chiến Sĩ ra đời. Ngày Quân lực đã trở thành trò biểu diễn để gây uy thế của các tổ chức chính trị lồng trong giới cựu quân nhân. Hội Cựu Quân Nhân nhất định  không để các tổ chức chính trị xen vào và phải giữ  sự tôn nghiêm của ngày thiêng liêng đó. Hội Cựu Quân Nhân tiếp tục tổ chức trong vòng nội bộ và thân hữu. Cũng thời gian đó, những hội của giới cựu quân nhân lần lượt ra đời. Tuy nhiên những hội đó chỉ sinh hoạt theo quân binh chủng của mình và thường làm lễ kỷ niệm ngày truyền thống của từng hội đó mà thôi.

Mãi đến tháng năm 1997, ông Nguyễn Ngọc Dung, cựu thiếu tá QLVNCH không theo bất cứ phe phái hay hội đoàn nào đã gởi thư cho tất cả những hội trong giới cựu quân nhân đề nghị ngồi lại với nhau và cùng nhau: 

1. Chống Cộng 

2. Diễn hành ngày Anzac với biểu ngữ Cựu Quân Nhân QLVNCH 

3. Tổ chức ngày Quân Lực 19 tháng 6

Tất cả những hội của giới cựu quân nhân đồng thuận, ngồi lại và họp tại nhà ông Ðỗ Trung Cự. 

Ngay phút đầu, Ông Võ Ngọc Bé, chủ tịch hội Ái Hữu Võ Khoa Thủ Ðức, trưởng cơ sở Liên Minh Quang Phục Việt Nam và ông Ðỗ Văn Tô, chủ tịch hội Tổng Hội Cựu Quân Nhân (đổi tên từ hội Cựu Chiến Sĩ) và cũng là thành viên nồng cốt của Mặt Trận HCM, đã bác bỏ điểm 1 vì cho rằng việc chống Cộng đã có các tổ chức chính trị lo. Ðiểm 2 thì đã trể thay đổi tên tham dự diễn hành (?) và hứa sang năm sửa lại với đoàn diễn hành của cựu quân nhân QLVNCH với bản hiệu Cựu Quân Nhân QLVNCH. ày Anzac tới, đoàn diễn hành cựu quân nhân QLVNCH cũng không thu hút thêm nhiều cựu quân nhân. Nhiều cựu quân nhân nói khi nào sửa bản hiệu rồi mới đi. Họ nhất quyết không đi dưới bản hiệu của bất cứ một hội nào. 

Ðến ngày Quân Lực 19 tháng 6, trục trặc lại tới. Buổi họp bàn thay vì như dự trù tại phòng mạch bác sĩ Trần Trung Hòa và cũng là chủ tịch Hội Cựu Quân Nhân, thì Hội Cựu Quân Nhân nhận được văn thư của hội Tổng Hội Cựu Quân Nhân ký tên là Ðỗ Văn Tô, phiền trách ông chủ tịch Trần Trung Hòa bởi lý do tự dàn dựng và Hội này tự động đổi nơi họp mà không có sự đồng ý của những thành viên đại diện của những hội của cựu quân nhân khác. Ðây là sự vi phạm nguyên tắc một cách sơ đẳng. Nếu ông Trần Trung Hòa có sai sót vấn đề gì trong việc tổ chức ngày Quân Lực thì không có liên hệ gì tới hội Cựu Quân Nhân và cũng không có liên hệ gì tới hội Tổng Hội Cựu Quân Nhân. Ông Ðõ Văn Tô không thể nhân danh một hội để viết văn thư phàn nàn hay mạt sát một hội khác dù rằng hội mà ông Trần Trung Hòa làm chủ tịch. Dĩ nhiên là hội Cựu Quân Nhân phản ứng. Chung cuộc thì được dàn sếp nhưng phải thành thật mà nói nhiều cựu quân nhân không dự hay có đi dự thì cũng miễn cưỡng không vui. 

Ðến năm sau, những cuộc họp bàn của giới cựu quân nhân để làm việc chung không còn nữa. Những giao ước, lời hứa hẹn tự hủy hoại. Ðoàn  diễn hành của cựu quân nhân QLVNCH  trong ngày Anzac không thay đổi bản hiệu. Ngày Quân Lực VNCH lại làm riêng như xưa. 

Ông Nguyễn Bửu Lộc, cựu thiếu tá Không Quân, chủ tịch Hội Không Quân kiêm chủ Tịch Tổng Hội Không Quân Úc Châu, không nản lòng. Ông lại đi vận động các hội của giới cựu quân nhân ngồi lại với nhau lo tổ chức ngày Quân Lực một lần nữa.  Chỉ có ngày Quân Lực mà thôi. Tuy nhiên, ông ra điều kiện là một trong những hội đó không dự kể như hủy bỏ việc vận động của ông. Tất cả đồng ý trừ Hội Ái Hữu Võ Khoa Thủ Ðức và hội Tổng Hội Cựu Quân nhân từ chối. Cuộc vận động của ông Nguyễn Bữu Lộc không thành.

Ngày Anzac năm nay, tức năm 2000, ông Ðồng Văn Ba, gia trưởng Gia Ðình Hải Quân có nhả ý tất cả các hội của cựu quân nhân cùng tham gia diễn hành. Ông viết một văn thư và mang tới từng hội cựu quân nhân để đọc và ký tên. Hai hội Không Quân và hội Cựu Quân Nhân từ chối ký. Theo như Hội Không Quân thì những hoạt động riêng rẻ của hội Tổng Hội (hội này đã đổi tên lần nữa và cũng lấy tên Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH có tên đăng ký là The Repubic Of Vietnam Armed Forces Association Of QLD. Inc trùng tên với Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH có tên đăng ký là Veteran Association Of The Repubic Of Vietnam Queensland Inc. Người viết vẫn dùng tên cũ để dễ phân biệt) và Hội Cựu Quân Nhân thì không dự. Hội Cựu Quân Nhân từ chối không dự vì một việc đã rồi mà  không có cuộc bàn thảo trước  và không đồng ý đi dưới tên bất cứ hội đoàn nào. Dù rằng có nhiều hội ký tên tham dự, đoàn diễn hành cửa cựu quân nhân vẫn không tăng. đã làm ông Huỳnh Minh nào đó nổi nóng và viết bài góp ý kiến trong mục "Ý kiến độc giả" của báo Việt Luận nguyên văn sau:

 

Xin một chút lương tâm

Tham gia diễn hành ngày ANZAC để tri ân các chiến binh Úc và đồng minh đã hy sinh tại VN là một nghĩa cử chia sẻ mà các gia đình quân đội, các hội Cựu quân nhân VNCH đều coi như một bổn phận tự nhiên. Tuy nhiên trong kỳ diễn hành ANZAC vừa qua hai hội không đòng ý tham gia là Hội Cựu quân nhân QLVNCH Inc. tại QLD và Hội Ái hữu Không quân QLVNCH QLD.

Tại QLD, sự hiện hữu hai Hội CQN đã làm cho giới quân nhân tại đây chia rẽ chống đối nhau là một điều nhục nhã dưới mắt đồng hương VN. Xin đừng làm cho nỗi nhục lớn thêm trong lúc mọi người đếu nỗ lực đoàn kết đấu tranh cho VN.

Hiện ở QLD có hơn 1000 cựu QN/VNCH được công nhận là cựu chiến binh đồng minh và hơn 100 người đang được hưởng quyền lợi theo quy chế cựu chiến binh, người Úc sẽ đánh giá như thế nào khi trong đoàn diễn hành của cựu quân  nhân lèo tèo sáu bảy chục người?

Mỉa mai hơn, trong đặc san Lý tưởng Không quân VNCH Úc châu, ông chủ tịch hội này đã viết bài hướng dẫn Thủ tục xin công nhận và Hưởng quyền lợi CCB, nhưng hội này lại từ chối không tham dự ngày diễn hành do cựu chiến binh Úc tổ chức.

Hãy thù hận nhau suốt năm, nhưng xin để dành ra một ngày trong năm quên đi hiềm khích mà cùng nhau đi dưới lá quốc kỳ của VNCH.

Huỳnh Minh

 

Ðọc bài "góp ý" của ông Huỳnh Minh quả thấy ông nổi nóng quá lố và không chịu hỏi thăm trước những điều căn bản để bài của ông trở thành "tầm phào". Mắng mỏ cho đã miệng chứ chả giải quyết được gì.

Người viết không hiểu ông lấy đâu ra dữ kiện mà dám quả quyết " các gia đình quân đội, các hội Cựu quân nhân VNCH đều coi như một bổn phận tự nhiên" trong buổi diễn hành ngày ANZAC ? Ngay người Úc chánh cống mà còn đi diễn hành không đầy đủ không chi người VN. Vả lại ông không biết là Hội hay tổ chức nào muốn đi diễn hành đều có phép? Ðoàn diễn hành mà ông thấy rồi cứ gọi là của cựu quân nhân thực ra là của Hội Tổng Hội không dính líu gì hội Không Quân hay Hội Cựu Quân Nhân cả. Những hội từ chối đi là tránh thủ đoạn của Hội Tổng Hội đó chứ. Ðã bao lần họ hứa sửa bản hiệu họ có làm đâu. Không vì một chút phô trương hảo mà vào bẫy của kẻ thủ đoạn. 

Sự nóng mặt của ông Huỳnh Minh lại trút trên đầu cái gọi là "sự hiện hữu của hai Hội CQN" đã "làm cho giới cựu quân nhân tại đây chia rẽ chống đối nhau" là một điều  "nhục nhã dưới mắt đồng hương". Ông Huỳnh Minh lại không nắm vững điều căn bản của "quyền lập hội và sinh hoạt hội" của công dân Úc. Cho nên, ông phịa ra sự chống đối và "sự nhục nhã dưới mắt đồng hương". Ông có đoan chắc là nếu không có "sự hiện hữu của hai Hội CQN" thì không có chống đối? Một điều rõ ràng là hiện giờ trong giới cựu quân nhân có đến 7 hội chứ không 2. Nếu ông Huỳnh Minh cho rằng hai hội có cùng tên thì cũng nói rõ là chỉ mới trùng nhau đây thôi tức là  hội Tổng Hội CQN đã sửa trùng tên với một hội thứ hai. Ông Huỳnh Minh nên đè hội đó ra mắng nhiếc sau ông lại "cự nự" cả hai. Một thằng là ăn cắp, một thằng là nạn nhân ông Huỳnh Minh đem hai thằng ra bắn? Công bằng là đấy ư? Thế rồi ông lại đem Hội Không Quân "xúi" người ta được hưởng quyền lợi mà không chịu đi diễn hành. Một gán ép ngu xuẩn.  Ông cho con số cựu quân nhân  ở QLD là hơn 1000 (?) "đi diễn hành lèo tèo sáu, bảy chục người". vậy còn hơn 900 cựu quân nhân đi đâu ông không đề cập tới? Cuối cùng ông Huỳnh Minh "khuyến khích" "hãy hận thù nhau suốt năm, nhưng xin để dành ra một ngày trong năm quên hiềm khích mà cùng nhau đi dưới quốc kỳ VNCH" rõ ràng mâu thuẫn cả phần trên. Ai thù hận ai, ai hiềm khích ai. Hơn 900 cựu quân nhân hiềm khích, thù hận lẫn nhau? Cả năm trời chỉ để dành có một ngày đi dưới lá quốc kỳ thật là mỉa mai chính ông Huỳnh Minh. Trong khi đó ông có biết đâu nhiều người không dự diễn hành ngày ANZAC mà họ vẫn tri ân nguời ơn mình bằng mọi cách? Ông có biết đâu là có rất nhiều người cựu quân nhân luôn luôn dưới cờ VNCH để làm cái gì cho quê hương đổ nát. Chỉ vênh mặt ra trong chốc lát đó là tròn bổn phận của kẻ lưu vong? 

Một chút bàn vậy thôi chứ thật ra đây là một bài "cuội"  trùng hợp với buổi phỏng vấn của ông Nguyễn Văn Hoàng, phó chủ tịch nội vụ CÐNVTD/QLD và cũng là một người phụ trách giờ phát thanh tiếng Việt của đài 4EB, với nhân sĩ Huỳnh Bá Phụng chủ tịch Hội Tổng Hội. Trong đó  nhân sĩ  Phụng có đề cập tới 2 hội không ký tên tham dự. Chuyện ký tên không tham dự hay tham dự diễn hành chả mắc mớ gì đến ông nhân sĩ Phụng cả. Chuyện đó chỉ có liên hệ với ông Ðồng Văn Ba thôi và dự hay không dự đó là quyền của người ta. Nhân sĩ Phụng không có một chút quyền gì để phàn nàn hay mắng mỏ. Ông hãy lo cái hội của ông. 

Ðến gần ngày Quân Lực, ông Ðồng Văn Ba lại có nhã ý tất cả những hội của cựu quân nhân cùng nhau làm. Một mô hình tương tự như của ông Nguyễn Ngọc Dung và ông Nguyễn Bửu Lộc.  Thế nhưng trên báo chí cũng như đài phát thanh lại có những thông cáo chõi nhau. Thông cáo như thế này: 

 

TỔNG HỘI CỰU QUÂN NHÂN QLVNCH ÚC CHÂU/QLD

THÔNG BÁO

V/v: Tổ Chức Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19.6

Chếu theo tinh thần phiên hợp hàng tháng của Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH/QLD ngày 7 tháng 5 năm 2000 vừa qua tại văn phòng Hội. Ban Chấp Hành Hội trân trọng thông báo cùng toàn thể chiến hữu cựu quân nhân QLVNCH tại QLD: 

Buổi lễ kỷ niệm ngày Quân Lực 19-6 sẽ được tổ chức tại: 

Ðịa điểm: Hội Trường Hội Cao Niên - (Góc đường Rosemary và Abelia St,. Inala)ào Hồi: 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 17 tháng 6 năm 2000 

Ðể thực hiện các công tác cho buổi kỷ niệm trên, một Ban tổ chức đã được bầu ra trong phiên họp gồm các chiến hữu Ðồng Văn Ba (trưởng ban), Huỳnh Bá Phụng, Nguyễn Như Liên, Lê Minh Tâm và chiến hữu Hứa Duối.

Ngoài các quan khách tại địa phương sẽ được mời tham dự, chiến hữu Mai Ðức Hòa, chủ tịch Tổng Hội CQNQLVNCH. Úc châu sẽ đến Brisbane tham dự. 

Ðể buổi lễ kỷ niệm ngày Quân Lực 19.6 tăng thêm phần long trọng, kính mời toàn thể quý chiến hữu cựu quân nhân QLVNCH hưởng ứng tham gia đông đủ.ân trọng 

Chủ tịch

Huỳnh Bá Phụng

khi đó Gia Ðình Hải Quân & Hàng Hải QLD lại có thông Báo:

 

GIA ÐÌNH HẢI QUÂN & HÀNG HẢI QUEENSLAND

THÔNG BÁO 

(Thay Thiệp Mời)

 

Ðề mục: V/v Tổ chức Lễ Kỷ Niệm ngày Quân Lực 19 tháng 6 QLVNCH

Tham chiếu:

Tinh thần phiên họp của Tổng Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH tiểu bang QLD ngày 07-05-2000.

dự gồm có:

 

* Chiến hữu Huỳnh Bá Phụng - Chủ tịch Hội

 

* Chiến hữu Lê Minh Tâm - Ðại diện Hội Ái Hữu Võ Khoa Thủ Ðức.

 

* Chiến hữu Hứa Duối - Gia Trưởng Gia Ðình Mũ Ðỏ.

 

* Chiến hữu Ðồng Văn Ba - Gia Trưởng Gia Ðình Hải Quân & Hàng Hải QLD.

 

* Cuộc điện đàm với chiến hữu Trần Trung Hòa - Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Inc. QLD 

* Cuộc điện đàm với chiến hữu Huỳnh Hạnh Kim Hồng - Chủ Tịch Hội Ái Hữu Không  Quân. 

* Cuộc điện đàm với chiến hữu Nguyễn Văn Ơn - Gia Trưởng Gia Ðình Tương Trợ Pháo Binh

Trân trọng thông báo cùng Quý Chiến Hữu Cựu Quân Nhân QLVNCH và Quý Ðồng Hương: 

1. Các Hội và Gia Ðình Quân Ðội nêu trên đồng thuận tổ chức chung Lễ Kỷ Niệm ngày Quân Lực 19 tháng 6 năm nay. 

2. Ủy nhiệm Chiến Hữu Ðồng Văn Ba - Gia Trưởng Gia Ðình Hải Quân & Hàng Hải QLD là Ðiều Hợp Viên và là Trưởng Ban Tổ Chức. 

3. Buổi lễ sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ 30 sáng Thứ Bảy 17 tháng 6 năm 2000 - Tại Hội Trường Hội Người Việt Cao Niên - Góc đưởng Rosemary và Abelia St. Inala. 

4 Chương trình sẽ được bàn thảo trong phiên họp vào lúc 2.00 giờ chiều ngày Chúa Nhật 21-05-2000.

Trân trọng kính mời Quý chiến Hữu và Ðồng Hương vui lòng tham dự buổi lễ nêu trên để: 

* Vinh danh một quân đội anh hùng đã bị bức tử một cách oan uổng. 

* Ðể tưởng nhớ đến các chiến hữu đã hy sinh vì Tổ Quốc. 

* Ðể tạo nhịp cầu thông cảm và tăng thêm tình đoàn kết giữa các Chiến Hữu.

Sự hiện diện của Quý Vị sẽ tăng thêm phần long trọng và ý nghĩa cho buổi lễ.ân trọng

Brisbane, ngày 14-05-2000 

Ðiều Hợp Viên kiêm Trưởng Ban Tổ Chức. 

Ðồng Văn Ba.

Hai thông báo trên hoàn toàn khác biệt nhau và để ý trong Thông Báo của Gia Ðình Hải Quân và Hàng Hải. Nhân sĩ Huỳnh Bá Phụng là chủ tịch của Hội Tổng Hội CQN chứ không phải Hội Cựu Quân Nhân.

Xin đọc tiếp thông báo kế tiếp:

TỔNG HỘI CỰU QUÂN NHÂN QLVNCH ÚC CHÂU

HỘI CỰU QUÂN NHÂN QLVNCH/QLD

Repubic of Vietnam Armed Foces Association of QLD. Inc

: 12 Oakmond Ave. - Oxley - QLD. 4075 - Tel. 3372 6495

THÔNG BÁO

V/v Thay thế nhiệm vụ Trưởng Ban Tổ Chức ngày Quân Lực 19/6. 

(tiếp theo Thông Báo đề ngày 9/5/2000 của Hội)

Theo tinh thần phiên họp hàng tháng ngày 7 tháng 5 năm 2000 của Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH/QLD tại Văn phòng Hội, đã đề cử chiến hữu ÐỒNG VĂN BA làm Trưởng ban  Tổ chức lễ kỷ niệm ngày QUÂN LỰC 19/6 năm nay do Hội Cựu Quân Nhân tổ chức.

Nhưng theo thông báo đề ngày 14/5/2000 của Gia đình Hải Quân Hàng Hài/QLD nội dung tinh thần thông báo này không phù hợp với tinh thần phiên họp ngày 7 tháng 5 năm 2000 của Hội Cựu Quân Nhân.

Và qua cuộc điện đàm vào lúc 6 giờ chiều ngày 16/5/2000 chiến hữu Tổng Thư ký của Hội đã thảo luận sự khác biệt trên với Chiến Hữu Ðồng Văn Ba và Chiến hữu BA xác nhận là không nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Tổ chức nếu buổi lễ do Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH thực hiện. 

Ðể việc tổ chức tiến hành và đạt được kết quả tốt đẹp theo đúng tinh thần phiên họp trên (ngày 7/5/5/2000)  Ban Chấp Hành Hội Cựu Quân Nhân/QLVNCH/QLD đề cử Chiến Hữu QUÁCH-GAI làm trưởng Ban Tổ Chức. 

Trân trọng

Brisbane, ngày 17 tháng 5 năm 2000

TM. Ban Chấp Hành

HUỲNH BÁ PHỤNG

Chủ Tịch.

 

Lại một thông báo khác biệt nữa và người đọc hình dung là ông Ðồng Văn Ba đã bị Chủ tịch một Hội không phải là Hội của mình cách chức vì "dám" mời các hội của cựu quân nhân cùng tham dự tổ chức ngày Quân Lực, một ngày lễ chung của cựu quân nhân. Ðâu là sự thật?

 TIẾP THEO