Make your own free website on Tripod.com

MỤC LỤC

bao giờ

bao giờ thành thép?

bên lề

biển mẹ
buông dao
biết tội nghiệp ai
chĩu đầy đôi mắt
còn nước Việt
dấu hỏi
dẻo lưỡi
dường như nhuốm màu tàn phai
đá cuội
để chờ đó
đê hèn
đi họp đêm mưa
đọc thơ bố
đọc thơ mẹ
đôi mắt ký ức
đông cư
gọi gió
gửi gió cuốn đi
hãy thiếp ngũ
hơi sương
không nắng
lan huệ sầu ai
lọ mắm
mái cũ
mây trời
mỗi độ Xuân về
một chuyến đi
này anh
ngược giòng
những con mắt địa ngục
nỗi đau trên đường vượt tuyến
núi sông mời gọi
nước chảy đá mòn
rồi một mai
ru con tự do
sẽ không còn thiên thu nữa
sụp đổ
tai họa
tầm thường
thân nạng
tôi chỉ sợ
trở về
tuổi trẻ Nguyễn Chí Thiện
tưởng thấy lại quê hương
u minh giới
vết mờ
xạo hết chỗ nói
xin giữ lấy những gì yêu
xuân về hỏi mẹ