Make your own free website on Tripod.com

Hội Đồng Quận Hạt Santa Clara

Long Trọng Công Nhận

Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa

Ngày 3 Tháng 6 Năm 2003

 

 

 

QUẬN HẠT SANTA CLARA THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VINH DANH VÀ CÔNG NHẬN LÁ CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ VIỆT NAM CỘNG HÒA LÀ LÁ CỜ CHÍNH THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG MỸ GỐC VIỆT NAM

Thứ Ba ngày 3 tháng 6 năm 2003, Hội Đồng Giám Sát Viên Quận Hạt Santa Clara (Board of Supervisors of Santa Clara County) đã bỏ phiếu thông qua Nghị Quyết (Resolution) công nhận lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ Việt Nam Cộng Hòa là lá cờ chính thức của cộng đồng Người Mỹ Gốc Việt Nam, và lá cờ này được phép treo lên cũng như được phép trưng bày tại tất cả cơ sở, công thổ do Quận Hạt làm sở hữu chủ, cũng như tại các lễ hội do cộng đồng người Mỹ Gốc Việt Nam tổ chức khi có xin phép hay được các Giám Sát Viên bảo trợ.

Nghị Quyết này ca ngợi sự chiến đấu anh dũng và hy sinh cao cả của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến bảo vệ tự do dân chủ cho miền Nam Việt Nam, và đồng thời công nhận sự đóng góp lớn lao của cộng đồng người Mỹ Gốc Việt Nam trong mọi lãnh vực tạo cho Quận Hạt Santa Clara trở nên phong phú và phồn thịnh. Nghị Quyết này do Giám Sát Viên Pete McHugh làm tác giả và được 3 Giám Sát Viên bỏ phiếu chấp thuận, đó là: Giám Sát Viên Pete McHugh, Giám Sát Viên James T. Beall, Jr, và Giám Sát Viên Liz Kniss. Chỉ có 2 Giám Sát Viên Blanca Alvarado và Giám Sát Viên Donald F. Gage bỏ phiếu trắng. Đây là một thành công chính trị vẻ vang và lịch sử của tập thể người Việt tỵ nạn vì Quận Hạt Santa Clara là Quận Hạt đầu tiên tại Hoa Kỳ đồng ý thông qua Nghị Quyết vinh danhvà công nhận lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ Việt Nam Cộng Hòa.

Được biết Quận Hạt Santa Clara còn gọi là Thung Lũng Điện Tử nổi tiếng nhất thế giới “Silicon Valley”, có dân số gần 1 triệu 700 ngàn người. Tỷ lệ dân Da trắng 54%, Á châu 26%, Da đen 3%, Hawai và Đảo Thái Bình Dương 0.3%, Mễ và Latino 24%, và các giống dân khác 17%. Riêng người Mỹ gốc Việt Nam có hơn 100 ngàn người.

Quận Hạt Santa Clara gồm 15 thành phố: Campbell, Cupertino, Gilroy, Los Altos, Los Altos Hills, Los Gatos, Milpitas, Monte Sereno, Morgan Hill, Mountain View, Palo Alto, Santa Clara, Saratoga, Sunnyvale và San Jose. Đặc biệt Thành Phố San Jose có số dân đông nhất là 900,000 người. Vào tháng Hai năm 2000 qua, Quận Hạt Santa Clara đã mừng “birthday 150 năm”.

Ngô Kỷ