Make your own free website on Tripod.com

BAO GIỜ?

Chiều lang thang trên phố


Giữa giòng người lố nhố không quen


Bàn chân đếm những bước êm


Buồn đâu sao dấy buồn thêm trong hồn?


Quê hương cách mấy dậm trường?


Xa đâu xa mãi thê lương cõi lòng?


Mỏi mòn mong đợi ngóng trông


Ngày về quê mẹ thoả lòng ước mơ


Quê người vui cũng bơ vơ


Tiếng người xa lạ thẫn thờ lòng ta


Bao giờ cho hết phong ba?


Bao giờ trở lại quê nhà Việt Nam?