Make your own free website on Tripod.com

BAO GIỜ THÀNH THÉP?

 Sau thử thách ta già đi một chút
Tóc xanh xưa điểm sợi bạc rồi
Trán mơ xưa vương nếp nhăn đời
Lòng non nớt thêm phần mạnh mẽ
Mắt nhìn đời cái nhìn lặng lẽ
Thứ tha hơn và vững vàng hơn
Tâm tư xưa cũng rộng lớn hơn
Và suy nghĩ sâu hơn thuở trước
Nhìn lại mình già đi trong một bước
Một bước đời quan trọng lắm thay
Nửa đời người còn lại có ai hay?
Còn thử thách cam go nào thêm nữa?
Lại sẵn sàng dọn mình vào bếp lửa
Ðể lửa tôi thành thép quí ước mơ.