Make your own free website on Tripod.com

BÊN LỀ 

 Bên lề đường
Sau quầy thuốc lá nhỏ
Ánh nắng ban chiều
Nghiêng đổ xuống vai em
Héo hắt, hom hem.
 

Bên lề đường
Sau chiếc xích lô khổ sở
Bác phu già
Ôm ngực thở ho hen
Mắt ướt lem nhem.
 

Bên lề đường
Cởi truồng lũ em nhỏ
Chơi với ống lon,

Với nút phéng
Lê lết cũng quen.
 

Bên lề đường
Ðời sống là dang dở
Là vợ goá
Là cha già
Là trẻ nhỏ.
 

Bên lề đời
Là đời anh hết ngõ
Trong lao tù
Trong địa ngục trần gian.
Bởi vì ai mà cả nước gian nan?