Make your own free website on Tripod.com

BIỂN MẸ

Khi tôi chết
Hãy đốt xác tôi thành tro bụi
Nhớ xin đừng nhốt trong hũ tối tăm


Hãy rắc tro tôi trên biển xa xăm
Một ngày nào đó theo nước ròng
Sẽ trôi về biển mẹ.


Trong lòng biển có tiếng tôi kêu khẽ
Tiếng mừng vui được gặp mẹ quê hương
Tiếng mừng vui vì hết kiếp tha phương
Tiếng mừng vui vì đã tròn nguyện ước.