Make your own free website on Tripod.com

CHĨU ÐẦY ÐÔI MẮT

Ðứng trong métro đông nghẹt những người
Thân tù túng trong toa xe chật cứng
Hồn tôi bay đến chân trời lồng lộng
Khung trời mây gió ở trên cao
Lòng rung lên mơ ước khát khao
Một thoát xác kiếp ếch ngồi đáy giếng.


Cơn ngái ngủ dồn mệt nhoài làm biếng
Trong con người u tối ở nơi đây
Toa xe rung làm tâm trí say say
Làm mơ ước chĩu đầy đôi mắt


Theo đám đông thân từ cất nhắc
Bao đêm rồi tôi chẳng ngủ được say.