Make your own free website on Tripod.com

CÒN NƯỚC VIỆT

Thương thân anh lang thang xứ lạ
Thương mẹ già tóc bạc miền quê
Thương con thơ sống giữa u mê
Thương vợ hiền sớm hôm tần tảo
Lao động, lao tù, quanh năm quần thảo
Ðói rách, hao mòn, u tối bủa vây


Biết bao triệu dân đang sống lất lây
Trong địa ngục Việt Nam cộng sản
Ngút cao trời oán hờn than vãn
Lửa điêu tàn thiêu cháy quê hương


Ðừng ngại ngần nếm mật nằm sương
Ðừng e dè chút tình đóng góp
Dù ít, dù nhiều trái tim dâng trọn
Cho quê hương ngày về sẽ không xa


Ôi Việt Nam!
Ôi Tổ Quốc ta!
Còn dân Việt tất phải còn nước Việt.