Make your own free website on Tripod.com

DẤU HỎI

Tôi đang đặt một dấu hỏi lớn
Trên cồn cát quạnh hiu
Nhìn sóng triều mơn trớn
Rằng có phải anh yêu?
 

Tôi đang đặt một dấu hỏi lớn
Trên bờ cát phẳng phiu
Sóng buồn xoá tan vết
Tình anh được bao nhiêu?
 

Tôi đang đặt một dấu hỏi lớn
Trên ghềnh đá hắt hiu
Nước vờn trên đá chết
Tình anh hết từ lâu?