Make your own free website on Tripod.com

ÐÊ HÈN

 

Ðồng Khởi vùng lên, Công Lý chết,

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tự Do bay.

 

Khốn kiếp thay lũ chúng mày!

Cam tâm rước voi về rầy mả tổ

Tưởng đuổi Mỹ đi

Tưởng lật Nguỵ đổ

Ðể làm được chi?

Ðể bốc để tâng Sô Viết cõng về

Nhà mi tội ác tràn trề

Tội mi dầy cả thước

Cho đến nay mi trăm mưu ngàn chước

Nuốt trọn Tự Do

Chà đạp Nhân Quyền

Khiến quê hương xiềng xích ốm o

Khiến dân tộc quên mất ấm no

Khiến đất nước

Ðứng hàng đầu vì nghèo trên thế giới

 

Hãnh diện lắm thay!

Tiền của quốc gia đem mua khí giới

Ði chiếm Cao Miên

Xây mộng bá chủ cho Nga

Cộng sản Việt Nam ngu dốt thế a?

Nào đâu những đỉnh cao trí tuệ?

Ðể lọt, để luồn

Xin chút ân huệ

Ðem cả công dân đi Tây Bá Lợi Á

Giữ cả đồng bào làm con tin

Xin chút đô la.

 

Cộng sản Việt Nam trơ trẽn quá mà

Chúng hô hào mọi người về nước

Ðể buôn để bán, đường đi nước bước

Ðể chúng làm giầu trên mọi ngây thơ

Trên những chán chê của kẻ đã lâu xa nhà

Trên những xót đau của người

Còn thân nhân ở lại

 

Trời ơi!

Lòng tôi ái ngại!

Ðến bao giờ diệt nổi lũ tham ô?

Hay chúng đang tự đào mồ?

 

Sự hiểu biết sẽ là mồ huỷ diệt.