Make your own free website on Tripod.com

ÐỌC THƠ BỐ

Ðọc thơ bố con buồn thương khôn xiết
Thương mẹ cha và thương cả Việt Nam
Bao người thân chìm trong cảnh lầm than
Niềm buồn tủi giăng giăng trên đất Việt
 

Con mường tượng dáng bố gầy thân thiết
Vẫn từng đêm, từng tối lén nghe đài
Tim rưng rưng và nhức buốc hình hài
Một thoáng với bài quà cho đất Việt
 

Thơ bố viết trong một ngày tăm tối
Nhắn chúng con gửi thuốc mẹ hay dùng
Rồi cuối thơ dặn chúng con đừng
Gửi thuốc lá vì không còn bán được
 

Bố ơi bố! Lòng con càng tê tái
Vì gói quà chẳng gói hết tình thương
Lòng con đau lời bố viết thê lương
Từ xa thẳm nơi nghìn trùng cách biệt
 

Bố ơi bố! Con ngày đêm tha thiết
Nguyện cầu cho ngày đoàn tụ chúng ta
Ngày chúng con đi đón mẹ cha
Nơi miền đất Tự Do đầy thân ái.