Make your own free website on Tripod.com

HÃY THIẾP NGỦ

Thôi em, đừng đến nữa làm gì!
Trên lối xưa đã xanh cỏ u mê
Trên lối xưa chỉ còn những ê chề
Nhà hoang phế vắng tim ai thổn thức.
 

Thôi em, đừng đến nữa làm gì!
Tìm được gì khi tình đã bay đi?
Vết yêu xưa chỉ là nét ngu si
Cỏ bạc bẽo đã hoang vu phủ kín.
 

Thôi em đừng trở lại, đừng đến!
Kỷ niệm xưa sẽ chỉ có tái tê
Tình yêu xưa đã mất mát vơi đi
Tàn phai đã in rõ màu nơi cũ.
 

Thôi em, hãy thiếp ngủ!