Make your own free website on Tripod.com

HƠI SƯƠNG
 
Chiều đi qua nhà em
Dưới cơn mưa tầm tã
Lòng khô buồn tơi tả
Ngước mặt hứng mưa rơi
Ðể nhoà tan dấu lệ.
 

Cuộc đời là dâu bể
Cuộc tình là tang thương
Ngập ngừng đôi chân bước
Nhà em quen số đường.
 

Ðợi chờ trong vô vọng
Một tình yêu hơi sương
Một mến trìu tưởng tượng
Tình ngọt bùi thê lương.