Make your own free website on Tripod.com
 

GIA ÐÌNH HẢI QUÂN & HÀNG HẢI QUEENSLAND 

Prince Edward Pde.-Redcliffe Qld. 4020 - Tel:3284 2436

Kính thưa Quý Vị,

Trước hết tôi xin thay mặt cho Gia Ðình HQ/HH/QLD và cá nhân tôi - Ðồng văn Ba - Gia Trưởng - Trưởng Ban Tổ Chức Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19 tháng 6 và là người được đề cập tới trong bài báo nói đến ở phần sau.

Xinchân thành cảm tạ: 

* Ông Chủ Tịch và BCH CÐ/NVTD/QLD. 

* Cha Quản Nhiệm CÐCG/QLD. 

* Ông Trưởng Cơ Quan Liên Lạc Cao Ðài Hải Ngoại. 

* Quý Vị Ðại Diện Hội Ðoàn - Ðoàn Thể - Ðài 4EB. 

* Quý Vị Niên Trưởng. 

* Quý Chiến Hữu và Quý Ðồng Hương. 

Ðã khích lệ và tham dự buổi lễ

Xin chân thành cảm tạ: 

* Hội Ái Hữu Không Quân QLD. 

* Hội CQN/QLVNCH/QLD.Inc. 

* Gia Ðình Mũ Ðỏ. 

* Gia Ðình Tương Trợ Pháo Bình. 

Ðã tín nhiệm chúng tôi, hợp tác chia xẻ tài chánh và hoàn thành các sự phân công một cách tích cực, đặc biệt là các thành viên đã bỏ nhiều công sức làm cho việc tổ chức được hoàn mỹ.

Xin chân thành cảm tạ:

Quý vị phu nhân của các anh chị em của các hội và gia đình nêu trên, đặc biệt một số quý chị trong Hội Phụ Nữ đã giúp đỡ trong phần tiệc trà.

Kính thưa quý vị:

Qua việc tổ chức, buổi lễ được ghi nhận là thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, đã có một vài dư luận sai lệch và đặc biệt qua bài viết của chiến hữu Nguyễn Quang Hoa - Hội viên THCQN/QLVNCH/QLD đăng trên diễn đàn bạn đọc báo Dân Việt số 345 ngày 08-6-2000, gây nên những điểm hiểu lầm đáng tiếc mà tôi thấy cần giải thích để vấn đề được phán đoán một cách trung thực.

Kính thưa Quý Vị:

Hẵn như quý vị được biết, trong nhiều năm nay tại Queensland có đến hai hội CQN, nên việc này gây sự khó khăn khó tránh được trong sinh hoạt giữa các Hội và Gia Ðình Quân Ðội. Gia Ðình HQ/HH/QLD cũng nằm trong diện đó.

Tôi - thay mặt GÐ/HQ/HH/QLD - xác định lại lập trường của gia đình chúng tôi là TRUNG LẬP, đứng ngoài mọi sinh hoạt riêng rẻ của hai Hội Cựu Quân Nhân tại đây, với tư cách một cựu quân nhân giống như đại đa số các chiến hữu khác - không muốn thấy sự chia rẻ của tập thể cự quân nhân với sự hiện hữu của hai hội, và tôi nghĩ rằng vấn đề này NÊN VÀ PHẢI dược giải quyết vì danh dự chung của tập thể cựu quân nhân.

Thưa chiến hữu Hoa,

Tôi nghĩ chiến hữu Huỳnh bá Phụng và BCH cũng thừ hiểu là không thể kêu gọi được anh em cựu quân nhân tại đây tham gia đông đảo nếu một sinh hoạt nào đó của Hội của chiến hữu tổ chức một cách riêng rẻ - bằng chứng là ngày Anzac vừa qua, khi tôi được mời đến dự phiên họp của Tổng Hội, có sự tham dự của chiến hữu Hứa Duối - Gia Trưởng Gia Ðình Mũ Ðỏ, chiến hữu Nguyễn văn Ơn - Gia Trưởng Gia Ðình Pháo Binh. Chiến hữu Phụng đã đồng ý hủy bỏû thông báo kêu gọi anh em đi dự ngày Anzac do Tổng Hội tổ chức, bằng một thông báo được kêu gọi và ký tên bởi đại diện các hội và gia đình quân đội và đồng thuận để tôi đứng ra gặp gỡ  vá nói chuyện với chiến hữu Trần Trung Hòa - Hội Trưởng Hội CQN/QLVNCH/QLD Inc. và chiến hữu Huỳnh hanh Kim Hồng - Hội Trưởng Hội Ái Hữu Không Quân.

Sự việc đã không đạt được kết quả mong muốn, tuy nhiên chiến hữu Hòa và chiến hữu Hồng hứa sẽ hợp tác trong việc tổ chức Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19-6, và tôi đã có cho chiến hữu Phụng biết điều này. 

Ðến ngày 7-5-2000, đáp lời mời của Tổng Hội, tôi đã đến dự phiên họp trong tinh thần nêu trên và đã được đề nghị làm trưởng ban tổ chức, sau đó tôi đã nhận lời. Trong phiên họp này đã có sự tham dự của các chiến hữu: Hứa Duối - Gia Ðình Mũ Ðỏ và Lê minh Tâm - Ðại diện Hội Ái Hữu Võ Khoa Thủ Ðức.

Sau đó tôi đã điện đàm với chiến hữu Hòa, chiến hữu Hồng và chiến hữu Ơn, tất cả đồng thuận tổ chức chưng cho ngày Quân Lực 19-6 năm nay. Tiếp theo, ngày 14-5-2000 tôi đã ra thông báo về việc tổ chức chung.

Qua bài viết của chiến hữ Hoa, có phần thiếu trung thực và phản ảnh một chiều: 

     1. Tôi là một cựu quân nhân nhưng chưa bao giờ làm đơn xin gia nhập Tổng Hội nên không thể bị chi phối bởi phiên họp nội bộ của Tổng Hội. 

     2. Tôi là đương kim Gia Trưởng GÐHQ/HH/QLD - một hội đoàn hoạt động song phương nên không thể được xem như người thừa hành công tác của Tổng Hội. 

     3. Ðiểm khác biệt giữa tôi và chiến hữu Bé là chiến hữu Bé là hội viên chính thức của Tổng Hội. 

     4. Ở một điểm khác trong bài viết...:"Chiến hữu Phụng cho chúng tôi biết là sau khi được tín nhiệm vào chức vụ trưởng ban tổ chức, chiến hữu có lẽ vì theo lời đề nghị nào đó đã không đồng ý cho ông Mai Ðức Hòa - Chủ tịch Tổng Hội CQN/QLVNCH/UC phát biểu". Chiến hữu Hoa cũng nên biết rằng đã là sinh hoạt chung thì chương trình hành động phải được tất cả Hội và Gia Ðình Quân Ðội tham dự bàn thảo và biểu quyết. Trong thông báo ngày 15-5-2000, tôi có nêu lên 4 điểm mà chiến hữu Hoa chỉ lưu ý điểm 1 và 2 mà quên đi điểm thứ 4:" Chương trình buổi lễ sẽ được bàn thảo trong phiên họp vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật 21-5-2000, tại văn phòng CÐNVTD/QLD".

Sống trong một nước dân chủ, chúng ta cũng nên học hỏi và làm việc trong tinh thần dân chủ, không nên áp đặt một chương trình do Hội mình hoạch định và bắt các Hội khác phải theo, điều này không đúng, không thể gọi là hợp tác. Nếu chiến hữu Phụng muốn chiến hữu Mai Ðức Hòa phát biểu thì điều trước tiên chiến hữu Phụng phải tham dự phiên họp, đưa ý kiến ra bàn thảo và biểu quyết, nhưng chiến hữu Phụng đã vội vàng kết luận là tôi không đi đúng tinh thần buổi họp, liền sau đó ra một thông báo khác nội dung là thay thế vai trò trưởng ban tổ chức và sẽ tổ chức một buổi lễ riêng. 

Ðể nói thêm về vấn đề này, trong vai trò trưởng ban tổ chức, tôi nghĩ có thể là một điểm dị biệt gây tranh cải trong phiên họp, nên tôi có đề cập trước phiên họp với chiến hữu Liên - Tổng thư ký Tổng Hội - và chiến hữu Bé - Hội Trưởng Hội AHVKTÐ, liệu tìm phương thức giải quyết. Tôi có hỏi: "Nếu vì sự đoàn kết của tập thể anh em cựu quân nhân tại tiểu bang nhà, chúng ta có thể hủy bỏ phàn phát biểu của chiến hữu Hòa được không?". chiến hữu Liên cho biết không thể được, và chiến hữu Phụng sẽ không tham dự buổi họp.

Kính thưa quý vị, 

Ðó là những điều trung thực tôi xin trình bày cùng quý vị và đặc biệt với chiến hữu Hoa. Mặc dầu sự việc xảy ra ngoài ý muốn, chưa đạt được sự đoàn kết như mong ước, tuy nhiên không vì sự bất đồng trong việc tổ chức mà chúng ta mất hòa khí với nhau. Tôi quan niệm rằng trong việc tạo sự đoàn kết giữa anh em cựu quân nhân với nhau chưa có được ngày hôn nay nhưng chúng ta sẽ gắng tiếp tục thực hiện trong tương lai vì chúng ta cùng là chiến hữu.

Tôi mong mỏi sao như lời chiến hữu Hoa: "Nếu đa số gia đình và hội của các quân binh chủng và trường Võ Khoa muốn thay đổi quy cách tổ chức ngày Quân Lực, chúng ta có thể bàn lại và bắt đầu năm tới với việc tổ chức theo quy cách mới." thì thật sung sướng làm sao nếu theo tinh thần đó, Ngày Anzac năm tới chiến hữu Hoa nên vận động với chiến hữu Phụng và các anh em Tổng Hội để mở một phiên họp rộng rãi mời tất cả các anh em các Quân Binh Chủng đến tham dự, bàn thảo, đang ký dưới bản hiệu chung Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, để anh em chúng ta có cơ hội sát cánh cùng nhau nêu cao danh dự tập thể cựu quân nhân.

Thành thật cám ơn quý vị.

Trân trọng

Brisbane, ngày 22 tháng 06 năm 2000Trưởng  

Ðồng văn Ba