Make your own free website on Tripod.com

LỌ MẮM

 Khoanh cà, lọ mắm
Dồn chặt trong lon
Bữa cơm cay đắng
Làm ngọt bồ hòn
 

Bo bo dằn bụng
Khoai sắn thay cơm
Một đời làm lụng
Hơi tàn lửa rơm
 

Thi đua sản xuất
Lao động vinh quang
Giấy khen lây lất
Hồn vía bàng hoàng
 

Ngày dài lao động
Ðêm họp xoay vần
Nhân chia trừ cộng
Óc dần tối tăm
 

Tai nghe giả điếc
Mắt thấy cũng đui
Hồ, Ðồng, Chinh, Duẩn
Một lũ thối ôi
 

Xã hội Chủ nghĩa
Cộng sản đê hèn
Ngàn đời mai mỉa
Phải quyết dẹp êm