Make your own free website on Tripod.com

MÁI CŨ

Này chim nhỏ!
Chim nghe tôi hỏi hỏi nhé!
Chim vẫy vùng ca hót sớm mai
Chim ấp ủ bầu bạn chiều rơi
Chim vui đùa thảnh thơi say đắm
Chim líu lo bên hoa dưới nắng
Chim nói gì tôi hiểu được không?

Này chim nhỏ!
Giữa trời đất mênh mông
Chim tự do dang xa đôi cánh
Chim có biết những bạn chim cay đắng
Giam hãm mình trong địa ngục trần gian?


Với bạn chim giờ chỉ có tiếng than
Tiếng nức nở gọi thầm nhau sớm tối
Tiếng thở dài trong mắt sâu bối rối
Tiếng oán than vì thiếu tự do
Tiếng bi ai vì thiếu ấm no
Tiếng khóc nhỏ vì cần câm lặng
Bão táp mưa sa, sương rơi gió lộng
Chim co mình không manh áo che thân
Mái cũ ngày xưa chẳng đủ ân cần
Vì người cũng buồn lo đói rách


Chim có biết là ai chim phải trách?

Lũ cộng nô, lũ cướp Tự Do
Lũ cộng nô, lũ cướp Ấm No
Lũ cộng nô, lũ gieo Tai Hoạ
Lũ cộng nô, lũ giăng Ðầy Ðoạ
Trên quê hương, trên Tổ Quốc Việt Nam

 

Chim ơi chim! Xin đừng cất tiếng than
Xin tung mình, xin cất cao đôi cánh
Bay đi xa đến muôn phương xa thẳm
Loan tin rằng lũ cộng sản buôn dân
Ðã cướp Nhân Quyền và nhẫn tâm
Bán rẻ quê hương cho vô loại
Cho muôn người cùng luôn luôn mãi mãi
Biết căm thù trừ hại cứu nhau.