Make your own free website on Tripod.com

MỖI ÐỘ XUÂN VỀ

 Mỗi độ xuân về tôi lại nhớ
Tiền lì xì mẹ cho bao giấy đỏ
Mừng vui hớn hở tà áo mới
Tung tăng tiếng guốc trẻ ngây thơ
 

Nay đến phiên tôi làm cha mẹ
Tết xa quê vẫn cố giữ nếp xưa
Ngậm ngùi trao con bao giấy đỏ
Trẻ thơ ngơ ngẩn nhận phong thơ