Make your own free website on Tripod.com

NÀY ANH

 Này anh!
Có bao giờ anh tự hỏi?
Quê hương mình tại sao có ngày nay?


Này anh!

 Có bao giờ anh tìm hiểu?
Chỉ vì bọn cộng sản buôn vay?

 

Này anh!
Có bao giờ anh tự hỏi?
Phải làm gì trước thời cuộc hôm nay?

 

Này anh!
Có bao giờ thời gian mòn mỏi?
Qua đi lúc nào anh có hay?

 

Này anh!
Có bao giờ anh ngồi lại?
Với những người may mắn hôm nay?

 

Này anh!
Có bao giờ chúng mình trở lại?
Quê hương mình tay nắm trong tay?

 

Này anh!
Rủ nhau về một ngày nào nhé!
Ta cùng xây quê hương tươi trẻ
Cho muôn lòng, muôn điệu dâng hương
Cho những người nếm mật nằm sương
Những oan hồn Việt Nam đã khuất
Không oán hờn, đau thương tiếc hận
Tuổi trẻ Việt Nam giống giòng bất khuất