Make your own free website on Tripod.com

NÚI SÔNG MỜI GỌI

Anh yêu chẳng được nói yêu
Anh yêu chẳng được nói điều anh mơ
Tình yêu chẳng thể là thơ
Tình yêu mật đắng bơ thờ tim anh
Xin anh giữ trọn lòng xanh
Xá gì một đoá hoa quỳnh phai phôi
Kìa nhìn sông nước chơi vơi
Tình yêu sông núi gọi mời nơi xa
Quê hương đau đớn xót xa
Còn bao nhiêu kẻ không nhà đau thương
Còn bao nhiêu kẻ phong sương
Ðợi chờ anh đó lên đường đi thôi
Tình yêu khi đó lên ngôi
Lòng anh sẽ nở hoa đời ước mơ.