Make your own free website on Tripod.com

NƯỚC CHẢY ÐÁ MÒN

 Dù thân xác dập vùi thống khổ
Chẳng là bao, chỉ là chút phù du
Tinh thần mới thực sự thiên thu
Vì chân lý không thể nào thay đổi.
 

Người xưa nói :
Khi đói lòng thì đầu gối mỏi
Tôi đói Tự Do nên chồn gối tha hương

Có người... ngạc nhiên
Vẫy hỏi tôi ở bên đường:
Cả vạn người tấp nập trở về quê
Mà mụ vẫn một mực...u mê
Mơ một chốn quê hương không cộng sản?
 

Nhìn người đi, lòng không hề nản
Hy vọng nhiều gởi gấm bước hồi hương
Sự hiểu biết sẽ soi sáng hý trường
Tấn bi kịch càng mau chấm dứt
Nếu không diệt cộng sản chết phứt
Thì lần hồi cũng cải thiện được thôi
Vì Tổ Quốc là báu vật trên đời
Chẳng lẽ cam tâm để lầm than mãi?
 

Người ơi!
Nước chảy đá mòn chẳng phải?
Vải thưa sao che được mắt toàn dân?

Người cộng sản chẳng phải kẻ ngu đần
Cũng giống giòng Việt Nam da vàng máu đỏ ???


Than ôi !!!
Cho đến nay bao nhiêu lệ đổ?
Chẳng lẽ không rung dộng xót xa?
Chẳng lẽ khư khư chỉ biết cái ta?
Không gia đình, không thánh thần, không tổ quốc?
 

Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.

Tiền nhân nhớ nước lòng đau xót
Hậu bối thương nhà dạ ngổn ngang.