Make your own free website on Tripod.com

RỒI MỘT MAI 

Rồi một mai tôi ra đi

Ðến phương trời nào đó

Rồi một mai nơi xa xôi

Sẽ chỉ có mình tôi

Ðứng trên cồn cát

Nghe biển xanh nhẹ nhàng ru hát

Khúc biệt ly

 

Rồi một mai tôi ra đi

Ðến phương trời vời vợi

Rồi một mai nơi xa xôi

Sẽ chỉ có mình tôi

Nhớ trong câm lặng

Khi biển xanh thì thào trong nắng

Nỗi nhớ nhung

 

Rồi một mai tôi ra đi

Ðến phương trời nắng ấm

Rồi một mai trong cơn vui

Sẽ chỉ có mình tôi

Xót xa mơ mộng

Khi biển xanh chập chùng dậy sóng

Vì nhớ mong.