Make your own free website on Tripod.com
  
Sorry, your browser doesn't support Java(tm).
(có nhiều hình đang loading , xin đợi)

Theo sau toán rước Quốc, Quân kỳ là năm vị đại diện các hội của cựu quân nhân tổ chức Ngày Quân Lực 19 tháng 6 năm 2000 là những ông Hứa Duối, Nguyễn Văn Ơn, Huỳnh Hanh Kim Hồng. Ðồng Văn Ba và Trần Trung Hòa. Ðây là nghi lễ hết sức tôn nghiêm. Ngay sau đó là lễ chào quốc kỳ Úc Việt