Make your own free website on Tripod.com

SỤP ÐỔ

Bên hố sâu chân em dang rộng
Vã mồ hôi vì lao động quanh năm
Bàn chân em giẫm
Lên đất ruộng thuở trước phì nhiêu
Mồ hôi em nhỏ từng giọt hắt hiu
Hay nước mắt em khóc thầm buồn tủi?
 

 

Bên hố sâu tay anh bổ mạnh
Vết cuốc cầy thành vết thương khô
Hết cả ước mơ
Tương lai anh một khối khổng lồ
Sụp đổ.

Bên hố sâu, anh và em lỡ dở

Cả cuộc đời vì lao động vinh quang

Bao giờ giấc mơ, bao giấc mộng tình

Vì hai chữ Tự Do bắt hụt