Make your own free website on Tripod.com
  

Ông ÐỒNG VĂN BA

Gia Trưởng Gia Ðình Hải Quân và Hàng Hải

Trưởng Ban Tổ Chức Ngày Quân Lực VNCH 19-6-2000


 

Ông HỨA DUỐI

Gia Trưởng Gia Ðình Mũ Ðỏ

 

Ông HUỲNH HANH KIM HỒNG

Chủ Tịch Hội Không Quân

 

 

Ông NGUYỄN VĂN ƠN

Gia Trưởng Gia Ðình Pháo Thủ

Ông TRẦN TRUNG HÒA

Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân

 

Ngày 21 tháng 5 năm 2000 theo như tinh thần thông báo của Gia Ðình Hải Quân và Hàng Hải, một buổi họp của các hội cựu quân nhân (Hội Tổng Hội không dự vì làm riêng như tinh thần 2 thông báo trên và Hội Ái Hữu Võ Khoa Thủ Ðức không đến mà cũng không thông báo) đã diễn ra tại văn phòng trụ sở Cộng Ðồng NVTD/QLD.

Buổi họp trể mất nửa giờ vì đợi đại diện Hội Ái Hữu Võ Khoa Thủ Ðức. Ông Ðồng Văn Ba lược sơ diễn biến để xảy ra những thông báo chõi nhau như thế. Thì ra buổi họp tại văn phòng hội Tổng Hội đã đồng thuận là Ngày Quân Lực sẽ được các hội giới cựu quân nhân cùng tổ chức. Thế nhưng không biết vì lý do gì hội Tổng Hội lại đổi ý và ra thông cáo trên thay vì phần hành giờ đây là của ông Ðồng Văn Ba. Cũng vì thế, ông Hứa Duối mới gọi điện thoại với nhân sĩ Huỳnh Bá Phụng với hai đề mục chính. 

  1. Tổ chức Ngày Quân Lực là tất cả các hội của cựu quân nhân cùng lo liệu, chứ không phải chỉ Hội Tổng Hội. 

  2. Buổi cơm gây quỹ sau buổi lễ ngày Quân Lực tiền lời sẽ sung vào quỹ trợ giúp thương phế binh còn tại quê nhà, chứ không làm quỹ tổ chức Ðại Hội Tổng Hội CQN. Hội nào muốn gây quỹ cho hội mình thì làm riêng.

Có lẽ ông Hứa Duối đã cương quyết giữ hai điều trên nên bị nhân sĩ Huỳnh Bá Phụng mắng ".... (tự ý đục bỏ ) chơi với tụi bây", rồi cúp điện thoại. Ông Ðồng Văn Ba có gọi đến ông Tổng Thư Ký Tổng Hội và được cho biết "Chắc anh nghe lộn, TổngHội tổ chức ngày Quân Lực chứ đâu có tất cả cùng tổ chức. Các hội cựu quân nhân chỉ tới tham dự thôi, chương trình Tổng Hội đã làm xong". Dĩ nhiên là ông Ðồng Văn Ba đâu có chịu như vậy và ông từ chối chức Trưởng Ban nếu hội Tổng Hội tổ chức một mình. Câu chuyện như vậy.  Ông Ðồng Văn Ba có hỏi hai câu:

1. Vẫn tiếp tục tổ chức ngày Quân Lực hay thôi? 

2. Nếu tiếp tục có còn tín nhiệm ông Ba là trưởng Ban hay không?

Lần lượt những đại diện các hội trình bày ý muốn của mình tựu chung là Ngày Quân Lực phải được tổ chức và tín nhiệm ông Ðồng Văn Ba là trưởng Ban Tổ Chức. Trong phần phát biểu. Ông Hứa Duối, gia trưởng Gia Ðình Dù, minh xác là hôm họp tại văn phòng hội Tổng Hội có ông tham dự và nội vụ không như thông cáo của hội Tổng Hội. Ông Minh trong Gia Ðình Dù bực bội "Ông Phụng chửi... rồi nói không chơi với tụi bây. Như vậy là chửi chung hết các hội chứ không riêng vì Gia Ðình Dù. Ông ấy lớn mà nói như vậy không... xứng đáng" ông Tổng Thư Ký Hội Cựu Quân Nhân nói nhỏ: "Tôi... biết". Ông Ðồng Văn Ba vội cắt: "Anh em nhạy bén lắm anh đừng lo". Ông Huỳnh Hạnh Kim Hồng có vẻ nóng ruột: "Thôi mình vào phần chính đi!". Thế là mọi chuyện khơi mào cho buổi họp được thông qua, nhường lại cho những bàn thảo ôn hòa và bình đẳng. Trước tiên là làm một thông báo chung với nội dung được đồng thuận như sau:

THÔNG BÁO

Trích Yếu: v/v Tổ Chức Ngày QLVNCH 19 tháng 6.

Tham chiếu: Buổi họp giữa các đại diện Hội Ðoàn và gia đình quân đội thuộc các Quân Binh Chủng QLVNCH ngày Chủ Nhật 21-5-2000.

Theo tinh thần buổi họp, toàn thể các chiến hữu đại diện đã đồng ý tín nhiệm chiến hữu Ðồng văn Ba - Gia Trưởng Gia Ðình Hải Quân-Hàng Hải QLD - Làm Trưởng Ban tổ chức cho ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19-6-2000.

Những thông báo kế tiếp về chương trình buổi lễ, ngày giờ và địa điểm sẽ do chiến hữu Ðồng văn Ba phổ biến.

Thông báo này thay thế mọi thông báo từ trước trái với tinh thần nêu trên.

Làm tại Brisbane ngày 21 tháng 5 năm 2000 

Ðại diện các hội đoàn và gia đình Quân Ðội đồng ý ký tên.

Ðình HQ/HH/QLD 

Nguyễn Ðức Chính

Hội Ái Hữu Không Quân

Huỳnh Hạnh Kim Hồng

Gia Ðình Pháo Thủ

Nguyễn Văn Ơn

Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH

Trần Trung Hòa

Gia Ðình Mũ Ðỏ

Hứa Duối

Bản thảo thông báo được một hội viên trong Gia Ðình Hải Quân và Hàng Hải cùng một hội viên Hội Cựu Quân Nhân mang về nhà đánh máy làm 7 bản, mỗi hội giữ một bản, một bản lưu và một bản gởi đài phát thanh 4EB phổ biến ngay chiều hôm đó.

Trong khi chờ đợi bản thông báo. Những đại diện các hội của cựu quân nhân lo lập chương trình và phân chia công tác.

 

TIẾP THEO