Make your own free website on Tripod.com
  
Sorry, your browser doesn't support Java(tm).
(có nhiều hình đang loading xin đợi)

Tiếp theo là nghi thức dâng hương. Ðây là một nghi lễ trang trọng không kém lễ rước Quốc, Quân kỳ và dâng hoa

TIẾP THEO